Κανονισμοί KERK ΄S Marathon

Κανονισμοί του Ορεινού Μαραθωνίου Βερμίου KERK ΄S Marathon

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται τις προϋποθέσεις του Κανονισμού του Ορεινού Μαραθωνίου Βερμίου (Ορ.Μα.Βε.). Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες κατά την υποβολή της φόρμας εγγραφής. Οποιοδήποτε περιστατικό που θα προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, θα επιλυθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Ορεινού Μαραθωνίου Βερμίου..

Άρθρο 1. Σχετικά με τη διοργάνωση
Ο Ορεινός Μαραθώνιος Βερμίου (Ορ.Μα.Βε.) είναι μια διοργάνωση του Συλλόγου δρομέων ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ σε συνεργασία με τον Γ.Α.Σ. Ροδοχωρίου

Άρθρο 2. Ο Αγώνας
Ο  Ορεινός Μαραθώνιος Βερμίου (Ορ.Μα.Βε.) KERK ΄S Marathon αποτελεί μία διαδρομή 42.195 μ με θετική υψομετρική διαφορά 1.563 μ.  Ξεκινά από την τοποθεσία Αγ. Γεώργιος Περιστερεώτας που βρίσκεται 1 χλμ μετά το Ροδοχώρι Νάουσας Ημαθίας, σε υψόμετρο 530  και τερματίζει στο ίδιο σημείο,

Άρθρο 3. Συμμετοχή- Προϋποθέσεις και Γενικές Πληροφορίες
Ο αγώνας είναι ανοιχτός σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον συγκεκριμένο Κανονισμό.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120). Κριτήριο για την εισαγωγή στη λίστα των συμμετεχόντων αποτελεί η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εγγραφής και ο τερματισμός σε αγώνα βουνού 18κλμ η στο δρόμο του Τσίπουρου και σε ασφάλτινο μαραθώνιο η ημιμαραθώνιο. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τον παραπάνω αριθμό.
Κάθε συμμετέχων καλό θα είναι να έχει πραγματοποιήσει προαιρετικά μία ιατρική εξέταση πριν από τον αγώνα, πιστοποιώντας ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί σε αγώνα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο συμμετέχων με τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνει ότι η υγεία του τού επιτρέπει να λάβει μέρος στη διοργάνωση.
Η συμμετοχή στον αγώνα γίνεται με τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, και την πληρωμή του αντιτίμου εντός της προθεσμίας.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να σέβονται το περιβάλλον στο οποίο συμμετέχουν και να το διατηρούν καθαρό. Όλες οι συσκευασίες καταναλωθέντων προϊόντων ή άλλα υπολείμματα που προέρχονται από τους αθλητές πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα δοχεία. Η μη συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται την άμεση ακύρωση του συμμετέχοντα. Αυτό μπορεί να γίνει με απλή μαρτυρία οποιουδήποτε μέλους της διοργάνωσης του αγώνα.
Δεδομένου ότι δεν θα υπάρξει διακοπή της οδικής κυκλοφορίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες χρήσης των δημόσιων οδών. Επίσης, πρέπει να σέβονται την ιδιωτική περιουσία. Οι συμμετέχοντες θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από ενέργειές τους και για τυχόν αποζημίωση που προκύπτει από αυτές.
Στα σημεία διέλευσης που η διοργάνωση θεωρεί ότι είναι κατάλληλα, θα είναι παρόντα μέλη της. Θα υπάρχουν επίσης διαθέσιμες πρώτες βοήθειες στους σταθμούς τροφοδοσίας και σε ορισμένα μεμονωμένα σημεία.
Πριν από τον αγώνα, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αναπτύξει μια ουσιαστική ικανότητα αυτάρκειας, η οποία εξασφαλίζει τη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από αγώνες αυτού του είδους, και ιδίως των δυσμενών καιρικών συνθηκών όπως άνεμος, κρύο, ομίχλη βροχή και χιόνι.
Η κατώτερη ηλικία συμμετοχής στους αγώνες είναι τα 18 έτη, συμπληρωμένα την ημέρα του αγώνα.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν τη διαδρομή και τις προδιαγραφές του αγώνα και να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι γι’ αυτόν.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σωματικά και ψυχικά προβλήματα που οφείλονται σε υπερβολική κόπωση, πεπτικά προβλήματα, πόνο στους αρθρώσεις και στους μύες. Θα πρέπει να έχουν, μεταξύ άλλων, επίγνωση ότι δεν είναι αποκλειστική ευθύνη της διοργάνωσης να βοηθήσει έναν συμμετέχοντα να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα και ότι αυτό εξαρτάται κυρίως από την ικανότητά του να προσαρμοστεί στις καταστάσεις που προκύπτουν από αυτού του είδους αγώνα.
Απαγορεύεται κατηγορηματικά η λήψη εξωτερικής βοήθειας οποιουδήποτε είδους, με εξαίρεση τους σταθμούς τροφοδοσίας. Ομοίως, απαγορεύεται να αγωνίζεται κάποιος συνοδευόμενος από άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα ως αθλητές στον αγώνα.
Οι αριθμοί των συμμετεχόντων πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι άμεσα ορατοί και δεν πρέπει να κοπούν, να διπλωθούν ή να τροποποιηθούν. Η μη συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα οδηγεί σε άμεση αποβολή του διαγωνιζόμενου.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οποιοσδήποτε αθλητής εγκαταλείψει  υποχρεούται να ενημερώσει τα μέλη της διοργάνωσης και να παραδώσει το ΒΙΒ Νο.
Οι  συμμετέχοντες στον αγώνα του  Ορ.Μα.Βερμίου πρέπει να φέρουν μαζί τους ποτήρι ή υδροδοχείο.

Άρθρο 4. Σχετικά με την εγγραφή
Η εγγραφή είναι προσωπική και προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κανόνων που έχει θεσπίσει η διοργάνωση σε αυτόν τον κανονισμό και σε τυχόν άλλες επιπρόσθετες οδηγίες.
Η εγγραφή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης , συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής και καταβάλλοντας το αντίτιμο εγγραφής. Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων του.
Η διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη ,εφόσον υπάρχει λανθασμένη καταχώριση στοιχείων στη φόρμα εγγραφής από αυτόν.
Οι εγγραφές θεωρούνται έγκυρες μόνο μετά την καταβολή του αντίστοιχου ποσού.
Η πληρωμή γίνεται μόνο με κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ BAN  GR3001108950000089560243514
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 45 0140 7110 71100 278600 7189
EUROBANK   GR 7802 60252 0000130 1010 91921
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   GR 20 0171 0760 0060 7601 0080 671
Τυχόν τραπεζικά έξοδα λόγω κατάθεσης σε άλλη τράπεζα βαρύνουν τον καταθέτη.
Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής, το όνομα θα εμφανιστεί στη λίστα των συμμετεχόντων, εντός 48 ωρών.
Η περίοδος εγγραφών και πληρωμών είναι από τη 25 Σεπτέμβρη μέχρι τις 12 Νοέμβρη.
Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τον αγώνα, ακόμη και πριν από την εκκίνησή του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα ο οποίος, μέσω της συμπεριφοράς του, επηρεάζει τη διαχείριση ή/και την εύρυθμη λειτουργία του αγώνα. Εάν συμβεί αυτό, δεν θα επιστραφούν  τα χρήματα που κατατέθηκαν για την εγγραφή.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν απόδειξη της πληρωμής τους κατά τη διαπίστευσή τους.
Η επιστροφή του τέλους συμμετοχής είναι δυνατή μόνο για σοβαρούς λόγους, για τους οποίους ενημερώνεται εγκαίρως η διοργάνωση.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 42€
Το τέλος συμμετοχής περιλαμβάνει:
Προμήθεια υγρών και στερεών κατά τη διάρκεια του αγώνα στους καθορισμένους σταθμούς τροφοδοσίας και στον τερματισμό.
Πρώτες βοήθειες στους σταθμούς τροφοδοσίας και σε συγκεκριμένα μεμονωμένα σημεία.
Χώρο για αλλαγή ρούχων.
Μεταφορά από το πλησιέστερο σημείο με πρόσβαση από  αυτοκίνητο στον χώρο του τερματισμού, σε περίπτωση εγκατάλειψης ή απαγόρευσης συνέχισης του αγώνα από τη διοργάνωση.
Δώρο στους συμμετέχοντες, όπως μετάλλιο, φιάλη 50 ml τσίπουρο, μπουφάν, πρόχειρο γεύμα.

Άρθρο 5. Τροποποίηση, Ακύρωση, Μεταφορά της Καταχώρισης και Επιστροφή χρημάτων.

Η διοργάνωση δεν θα δεχθεί τηλεφωνικά αιτήματα για επιστροφή χρημάτων, εφ όσον συντρέχουν οι απαραίτητοι λόγοι όπως ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό.  Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση tsipourorace2019@gmail.com  από τη διεύθυνση η οποία δηλώθηκε κατά την εγγραφή. Οι επιστροφές γίνονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα δηλωθεί στην αίτηση επιστροφής.
Η μεταφορά εγγραφής επιτρέπεται,  πριν την εκδήλωση Για να γίνει αυτό, ο εγγεγραμμένος συμμετέχων πρέπει να ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  τη μεταφορά της εγγραφής του στο άτομο που επιθυμεί αναφέροντας το πλήρες όνομα και το τηλέφωνό του. Το άτομο στο οποίο θα μεταφερθεί η εγγραφή θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής.
Αν χρειαστεί, η διοργάνωση θα επικοινωνήσει με το πρόσωπο στο οποίο μεταφέρθηκε η εγγραφή.
Η μεταβίβαση της εγγραφής δεν παρέχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στο πρόσωπο που έκανε την αρχική εγγραφή.
Για λόγους που σχετίζονται με την προετοιμασία των υλικών των αγώνων, οι μεταφορές εγγραφών θα γίνονται μέχρι τις 19 Νοεμβρίου
Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα για λόγους που ξεπερνούν τον έλεγχο της διοργάνωσης, όπως ειδοποιήσεις καιρού, καταστροφές ή ευρύτερες συγκρούσεις που εμποδίζουν την διεξαγωγή του αγώνα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που η διοργάνωση θεωρεί έγκυρο, επιστρέφεται το 50% του τέλους εγγραφής, η τα δώρα εφόσον η διοργάνωση προχώρησε στις δαπάνες (μπουφάν μετάλλιο κλπ).
Σε περίπτωση που για σπουδαίο λόγο μετατεθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, το τέλος εγγραφής δεν επιστρέφεται.

Άρθρο 6. Υποχρεωτικός και Προτεινόμενος εξοπλισμός
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός αποτελεί μέρος των απαιτήσεων ασφάλειας προκειμένου να συμμετάσχει κανείς στη διοργάνωση και οι συμμετέχοντες πρέπει να τον φέρουν σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα. Η διοργάνωση μπορεί να ζητήσει επαλήθευση του υλικού πριν από την αναχώρηση, κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά την άφιξη. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνεργάζονται με τα μέλη της διοργάνωσης στη διαδικασία επαλήθευσης, διαφορετικά θα αποκλείονται από τον αγώνα.
Υποχρεωτικός εξοπλισμός Ορεινού Μαραθωνίου Βερμίου

  1. Αριθμός αθλητή (παρέχεται από τη διοργάνωση) που τοποθετείται στο στήθος ή στην κοιλιά του αθλητή και είναι ορατός κατά τη διάρκεια του αγώνα.
  2. Εξοπλισμός χρονομέτρησης (παρέχεται από τη διοργάνωση).
  3. Δοχείο νερού ή παγούρι.
  4. Παπούτσια κατάλληλα για αγώνες βουνού.
  5. Μπατ ον  (προαιρετικά)

Άρθρο 7. Σταθμοί ελέγχου και τροφοδοσίας   Ορεινού Μαραθωνίου Βερμίου
Οι σταθμοί ελέγχου είναι υποχρεωτικά σημεία διέλευσης και βρίσκονται σε μέρη που καθορίζονται από τη διοργάνωση. Σε καθέναν από αυτούς τους σταθμούς, θα είναι παρόντα μέλη της διοργάνωσης. Ένας πίνακας που περιέχει τον κατάλογο των σταθμών ελέγχου και άλλες πληροφορίες θα δοθεί στους συμμετέχοντες.
Η μη καταγραφή σε έναν σταθμό ελέγχου θα οδηγήσει στον αποκλεισμό του συμμετέχοντα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα ενδέχεται να υπάρχουν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι για να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τη διαδρομή.
Μόνο οι συμμετέχοντες με ορατούς τους αθλητικούς αριθμούς θα έχουν πρόσβαση στους σταθμούς ελέγχου και στην τροφοδοσία.
Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης και ελέγχου, το οποίο παρέχει η διοργάνωση.
Οι σταθμοί τροφοδοσίας παρέχουν τρόφιμα και ποτά που καταναλώνονται επί τόπου. Τα ποτήρια και τα δοχεία κάθε συμμετέχοντος μπορούν να γεμίσουν μόνο με νερό και ισοτονικά που παρέχονται σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να βεβαιώνεται, όταν φεύγει από κάθε σταθμό, ότι έχει λάβει επαρκή ποσότητα υγρών και στερεών που θα του επιτρέψει να φτάσει στον επόμενο σταθμό.
Θα υπάρχουν δύο τύποι σταθμών τροφοδοσίας: α) σταθμοί με υγρά και στερεά και β) σταθμοί μόνο με υγρά. Τα παρεχόμενα είδη θα διαφέρουν ανάλογα με τη θέση κατά μήκος πορείας.
Για τους συμμετέχοντες στον Ορεινού Μαραθωνίου Βερμίου υπάρχει η δυνατότητα φύλαξης προσωπικών αντικειμένων και σακιδίων. Η επίδοση αυτών θα γίνεται στην αφετηρία και η παραλαβή τους στον τερματισμό.

Άρθρο 8. Μέγιστος χρόνος και όρια χρόνου
Για τον  Ορεινού Μαραθωνίου Βερμίου υπάρχει χρονικό όριο 7,30 ωρών. Τερματισμός πέρα από το όριο αυτό δεν θεωρείται έγκυρος και δεν καταγράφεται στα επίσημα αποτελέσματα.
Σε δύο (2) από τους σταθμούς ελέγχου και τροφοδοσίας υπάρχουν χρονικά όρια, μέσα στα οποία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διέλθουν από αυτούς.
Οι σταθμοί και τα όρια είναι:
Κουτσούφλιανη: 3:30΄ από την ώρα εκκίνησης. 18.500 μ
Γραμματικό: 5:30΄ από την ώρα εκκίνησης.  28.500 μ

Για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φτάσουν και να αποχωρήσουν από τα σημεία ελέγχου πριν από τον χρόνο κλεισίματός τους. Διαφορετικά θα τους αποτραπεί να συνεχίσουν και, συνεπώς, θα αποκλειστούν.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων αποκλειστεί από τον αγώνα και επιθυμεί να συνεχίσει να τρέχει, μπορεί να το κάνει μόνο μετά την παράδοση του αγωνιστικού αριθμού και του Τσιπ χρονομέτρησης, συνεχίζοντας με δική του ευθύνη και εντελώς αυτόνομα. Σε αυτή την περίπτωση, η διοργάνωση δεν εγγυάται βοήθεια.
Για λόγους πέρα από τον οργανωτικό έλεγχο (καιρικές συνθήκες ή/και ασφάλεια), η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα χρονικά όρια, και την διαδρομή

Άρθρο 9. Εγκατάλειψη, μεταφορά και ιατρική περίθαλψη
Τυχόν εγκατάλειψη θα πρέπει να δηλωθεί στον κοντινότερο σταθμό ελέγχου. Σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού εξαιτίας του οποίου ο συμμετέχων ακινητοποιείται και δεν είναι σε θέση να φτάσει σε έναν σταθμό ελέγχου, θα πρέπει αυτός να φροντίσει να ειδοποιήσει τη διοργάνωση.
Η διοργάνωση παρέχει μεταφορά του συμμετέχοντα που εγκατέλειψε  από το πλησιέστερο σημείο πρόσβασης με αυτοκίνητο μέχρι τον χώρο του τερματισμού.
Θα υπάρχουν σταθμοί πρώτων βοηθειών σε όλους τους σταθμούς ελέγχου και τροφοδοσίας. Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν και μεμονωμένοι διασώστες. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να βοηθήσουν οποιοδήποτε άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο και να ειδοποιήσουν τον πλησιέστερο σταθμό ελέγχου. Η μη παροχή βοήθειας σε συμμετέχοντα που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα οδηγήσει σε άμεσο αποκλεισμό και απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικούς αγώνες της διοργάνωσης.
Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να ξεχνούν ότι, λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με την τοπογραφία και τη δυσκολία πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές, μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν την βοήθεια περισσότερο χρόνο. Έτσι, η ασφάλεια των αθλητών εξαρτάται και από την ποιότητα του εξοπλισμού που διαθέτουν.
Εάν οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εθνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.
Ένας αθλητής που έχει ζητήσει ιατρική βοήθεια υπόκειται στην εξουσία του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και συμφωνεί με τις αποφάσεις του. Οι ιατρικές ομάδες έχουν το δικαίωμα:
– Να αποκλείσουν έναν συμμετέχοντα (αφαιρώντας τον αγωνιστικό του αριθμό), αν τον θεωρούν ανίκανο να συνεχίσει στον αγώνα.
– Να νοσηλεύσουν έναν συμμετέχοντα, του οποίου η κατάσταση της υγείας το απαιτεί.
– Να μεταφέρουν, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, έναν συμμετέχοντα του οποίου η υγεία θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.
Τα έξοδα διάσωσης ή διακομιδής, πέρα από αυτά που προβλέπει η ασφαλιστική κάλυψη, επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.

Άρθρο 10. Η πορεία
Η πορεία του αγώνα είναι η εξής:

ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ:ΜΟΝΗ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  1ος ΣΤΑΘΜΟΣ: ΘΕΣΗ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΟΥΚ 5ΚΜ

ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΛΜ 7,5

  2ος ΣΤΑΘΜΟΣ:ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ   11ΚΜ
  3ος ΣΤΑΘΜΟΣ:ΞΩΚΛΗΣΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΗΣ  14,5ΚΜ
  4ος ΣΤΑΘΜΟΣ:ΛΙΒΑΔΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ  19ΚΜ
  5ος ΣΤΑΘΜΟΣ:ΚΙΟΣΚΙ ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΚΟΥ-ΘΕΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 24,5ΚΜ
       ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΛΜ 27 ΚΜ
  6ος ΣΤΑΘΜΟΣ:ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ 30 ΚΜ

ΒΡΥΣΗ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

  7ος ΣΤΑΘΜΟΣ:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ 35ΚΜ
  8ος ΣΤΑΘΜΟΣ: ΦΛΕΡ 40 ΚΜ
  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΗ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 42,195

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΒΙΒ Νο ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ , ΑΛΛΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΧΩΜΕΝΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ!

Η διαδρομή θα υποδεικνύεται με ταινία σηματοδότησης και άλλα ενδεικτικά σήματα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα σημάδια είναι πολλά και πυκνά. Αν παρατηρήσετε ότι μετα από 5 με 100 μέτρα δεν συναντάτε σημάδια είστε σε λάθος κατεύθυνση. Επίσης  μέσα στους κανόνες και υποχρεώσεις του συμμετέχοντα είναι να προσέχει  τα σημάδια και να ακολουθεί την σωστή κατεύθυνση !
Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών (μεγάλες ποσότητες βροχής ή χιονιού σε υψηλότερα υψόμετρα, ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες) και σύμφωνα με την απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα, η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους χρόνους έναρξης, τη διαδρομή και τα χρονικά όρια.

Άρθρο 11. Ακύρωση του αγώνα σε περιστάσεις που είναι πέρα από τον έλεγχο του διοργανωτή.
Πριν από τον αγώνα:
Σε περίπτωση καταστάσεων που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του διοργανωτή, φυσικών καταστροφών (σεισμοί, καταιγίδες) ή σημαντικών πολιτικών γεγονότων (πόλεμος, επανάσταση, τρομοκρατικές επιθέσεις) που απαιτούν την ακύρωση του αγώνα, το 50% του ποσού της εγγραφής θα επιστραφεί, εφόσον η διοργάνωση δεν προχώρησε στις δαπάνες (μπουφάν μετάλλιο κλπ.).
Η επιστροφή του ποσού θα γίνει τραπεζικά και αφού ο συμμετέχων δηλώσει με ηλεκτρονικό του μήνυμα από τη διεύθυνση που δήλωσε κατά την εγγραφή του στη διεύθυνση  tsipourorace2019@gmail.com το IBAN του λογαριασμού του.
Την ημέρα του αγώνα:
Σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών συνθηκών για τους συμμετέχοντες, ο διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει ή διακόψει τον αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση, ο συμμετέχων όταν φτάσει σε ένα σημείο ελέγχου πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες των μελών της διοργάνωσης. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του ποσού εγγραφής.

Άρθρο 12. Διαπίστευση
Η διαπίστευση και το πακέτο συμμετοχής του αγώνα παραλαμβάνονται την παραμονή, Σάββατο 26/11/2022 από τις 18:00 και μέχρι τις 22:30 από τη Γραμματεία, η οποία θα βρίσκεται στο Εξοχικό Κέντρο του Αγ. Γεώργιου Περιστερεώτα στο Ροδοχώρι Νάουσας
Επίσης υπάρχει δυνατότητα διαπίστευσης των συμμετεχόντων το πρωί της Κυριακής 27/11/2022, στο χώρο πριν την εκκίνηση από τις 07:00 μέχρι τις 08:00.

Για τη διαπίστευση, οι συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιάσουν ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο
Η διαπίστευση και η παραλαβή του πακέτου με το υλικό που παρέχεται από τον διοργανωτή θα πρέπει κατά προτίμηση να γίνει από τον ίδιο τον αθλητή. Εάν ο συμμετέχων δεν είναι σε θέση να παραλάβει το πακέτο του, μπορεί να εξουσιοδοτήσει για αυτό κάποιο άλλο πρόσωπο. Το πακέτο θα παρασχεθεί μόνο με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης και με την επίδειξη ενός από τα παραπάνω απαιτούμενου εγγράφου.
Η υποβολή της δήλωσης συμμετοχής συνεπάγεται ανεπιφύλακτα, τη γνώση του αθλητή για τις δυσκολίες του αγώνα και τους τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκειά του. Ομοίως ο αθλητής με την δήλωσή του βεβαιώνει ανεπιφύλακτα, ότι γνωρίζει καλώς την διαδρομή που ακολουθείται από την αφετηρία μέχρι και τον τερματισμό του αγώνα ως προς την μορφολογία, τις δυσκολίες και τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από αντικειμενικές αιτίες ή από ευθύνη του ιδίου του αθλητή. Ο αθλητής δηλώνει ότι  η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και σε τέτοιο βαθμό, που να του επιτρέπει να λάβει μέρος. Με την αίτησή του ο αθλητής αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω κινδύνους και καταστάσεις.
Ο αθλητής δηλώνει επίσης ανεπιφύλακτα ότι έχει την κατάλληλη φυσική κατάσταση, την εμπειρία σε ορεινό περιβάλλον και τον κατάλληλο εξοπλισμό, που θα του επιτρέψουν να συμμετάσχει στον αγώνα. Ο αθλητής οφείλει να προσέχει ιδιαίτερα στα επισφαλή σημεία της διαδρομής για την αποφυγή οποιοδήποτε ατυχήματος.

Άρθρο 13. Αποκλεισμός και ποινές
Ένας συμμετέχων θα αποκλειστεί για τους εξής λόγους:
Εμφάνιση στην αφετηρία με καθυστέρηση περισσότερο από 10 λεπτών από την ώρα της εκκίνησης.
Τερματισμός σε χρόνο πέρα από αυτόν που ορίζει ο διοργανωτής ή υπέρβαση των ορίων που έχουν οριστεί για τα σημεία ελέγχου.
Παράλειψη συμμόρφωσης με τη σηματοδοτημένη διαδρομή.
Απουσία από οποιοδήποτε από τα σημεία ελέγχου.
Λήψη βοήθειας ή τροφοδοσίας έξω από τις επιτρεπόμενες ζώνες (εκτός από περίπτωση έκτακτης ανάγκης).
Χρήση μη εξουσιοδοτημένης μεταφοράς.
Αφαίρεση της ταινίας σηματοδότησης και/ή πινακίδων από τις διαδρομές.
Απώλεια του βραχιολιού ηλεκτρονικής χρονομέτρησης.
Παράδοση κατά τη διάρκεια του αγώνα του βραχιολιού ηλεκτρονικής χρονομέτρησης σε άλλο άτομο για να το πάρει κατά τη διάρκεια ενός μέρους ή του πλήρους μήκους της διαδρομής
Αποτροπή της διέλευσης ή τοποθέτηση εμποδίων σε άλλους αθλητές.
Παράβαση των κανόνων απέναντι στους αντιπάλους, τους ελεγκτές, τους κριτές ή άλλους ανθρώπους του διοργανωτή.
Απόσυρση από τον αγώνα χωρίς ενημέρωση του διοργανωτή.
Ανυπακοή στις υποδείξεις κριτών, ελεγκτών και άλλων παραγόντων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.
Απόρριψη, αφαίρεση ή αλλαγή των εμπορικών σημάτων που έχουν τοποθετηθεί από τον διοργανωτή.
Άρνηση να βοηθήσει άλλον συμμετέχοντα που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Παραβίαση των γενικών κανόνων προστασίας της φύσης.
Πρόκληση βλάβης σε ιδιωτικούς χώρους ή καταφύγια.
Εμφάνιση στο βάθρο στην τελετή απονομής των βραβείων με σημαίες ή σύμβολα που είναι ανεπίσημα (χώρα, περιοχή ή ομάδα/ίδρυμα).
Απόρριψη των σκουπιδιών στο έδαφος.
Παραβίαση άλλων κανόνων που έχουν θεσπιστεί από τον οργανισμό.
Μη παρουσίαση του εξοπλισμού που περιγράφεται και ορίζεται όπως απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό (άρθρο 6).

Άρθρο 14. Δικαιώματα λήψης εικόνων
Η εγγραφή στους αγώνες και συνεπώς η αποδοχή αυτού του κανονισμού συνεπάγεται ότι ο συμμετέχων επιτρέπει τη μαγνητοσκόπηση των εικόνων από τη συμμετοχή του, επιτρέποντας στον διοργανωτή ή/και τον χορηγό να τις χρησιμοποιήσει για τη διάδοση και την προώθηση των αγώνων σε οποιαδήποτε μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, ο συμμετέχων αναθέτει στον διοργανωτή και τυχόν χορηγούς όλα τα δικαιώματα εικόνας.

Άρθρο 15. Κατηγορίες, Βαθμολογίες και Απονομές
Μόνο οι συμμετέχοντες που περνούν από όλα τα σημεία ελέγχου και διασχίζουν τη γραμμή τερματισμού μέσα στον καθορισμένο χρόνο θα θεωρηθούν ότι τερμάτισαν έγκυρα και θα μπουν στους πίνακες κατάταξης.
Αθλοθετούνται συνολικά 18 κύπελλα που θα απονεμηθούν στους 6 πρώτους ΑΝΤΡΕΣ, τις 6 πρώτες ΓΥΝΑΙΚΕΣ, στους πρώτους ΑΝΔΡΕΣ ΤΩΝ κατ.  40+,50+, 60+ ΕΤΩΝ και τις  πρώτες ΓΥΝΑΙΚΕΣ κατ.  40+,50+, 60+ ΕΤΩΝ . Όλοι οι συμμετέχοντες που θα τερματίσουν θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα και μετάλλιο.
Η παρουσία των νικητών στην τελετή απονομής των βραβείων είναι απαραίτητη. Ο διοργανωτής δεν θα αποστέλλει τρόπαια ούτε άλλα στοιχεία μέσω ταχυδρομείου ή άλλων μέσων διανομής.
Οι απονομές στους πρωτεύσαντες θα ξεκινήσουν πριν τη λήξη του αγώνα, στις 14:00, στον χώρο του τερματισμού.

Άρθρο 16.
Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που έχουν δηλωθεί στο έντυπο εγγραφής θα καταχωριστούν από τον διοργανωτή για τους σκοπούς της διοργάνωσης, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά  τους καταλόγους συμμετεχόντων, τα νέα και τις βαθμολογίες. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για πρόσβαση, διόρθωση ή ακύρωση των προσωπικών τους δεδομένων στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tsipourorace2019@gmail.com

Άρθρο 17. Κανονισμός και τροποποιήσεις
Ο κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι και 3 (τρείς) ημέρες πριν την εκδήλωση, στις 24 Νοέμβρη 2022, ανάλογα με τις ανάγκες της διοργάνωσης. Θέματα που παραλείπονται από αυτόν τον κανονισμό θα επιλυθούν από τον διοργανωτή ή από την Οργανωτική Επιτροπή.

Χρησιμοποιούμε ανώνυμα cookies για τη λειτουργία και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.