Στοιχεία επικοινωνίας

    Email: info@bandanes.gr

    Τηλέφωνο: 690 746 5808

    Διεύθυνση: Χαλκιδικής 64, 54643 Θεσσαλονίκη